YÊU THƯƠNG

YÊU THƯƠNG

YÊU THƯƠNG

YÊU THƯƠNG

YÊU THƯƠNG
Trang chủ / Blog / Đất nước Hạnh phúc - Happy Country

YÊU THƯƠNG

 

Khi mọi người đều YÊU THƯƠNG nhau, GIA ĐÌNH là một tổ ấm, là một chốn đi về bình an không gì thay thế được.

Khi mọi người đều YÊU THƯƠNG nhau, mỗi DOANH NGHIỆP là một gia đình lớn, là nơi mọi người cùng làm việc vì mục tiêu chung nên không ai phải toan tính, tranh giành.

Khi mọi người đều YÊU THƯƠNG nhau, cả xã hội đều nhường nhịn, xếp hàng, không ai phải cãi cọ, to tiếng.

Khi mọi người đều YÊU THƯƠNG nhau, cả đất nước đều chung tay xây dựng và phát triển, không ai tranh thủ lấy của người khác đút vào túi của mình.

Khi mọi người đều YÊU THƯƠNG nhau, cả thế giới đâu cần trang bị nhiều vũ khí và đường biên giới là vô nghĩa.

Tất cả mọi người đều giống nhau khi sinh ra.Khi lớn lên có những trải nghiệm vui, buồn, sướng, khổ cũng giống nhau nhưng tại sao không thể yêu thương nhau?

Vì lòng tham, cái tôi hay vì thiếu điều gì đó?

Coach Dương Tường Nhi