Ý NGHĨA CÔNG VIỆC

Ý NGHĨA CÔNG VIỆC

Ý NGHĨA CÔNG VIỆC

Ý NGHĨA CÔNG VIỆC

Ý NGHĨA CÔNG VIỆC
Trang chủ / Blog / Doanh nghiệp Hạnh Phúc

Ý NGHĨA CÔNG VIỆC


Bạn chỉ có thể Hạnh phúc trong công việc khi bạn làm việc bởi vì ý nghĩa mang lại của công việc chứ không phải chỉ làm việc vì tiền hoặc làm việc trong vô cảm.
"Một người khách đi ngang qua nơi những người thợ hồ đang xây một bức tường và hỏi về công việc họ đang làm.
Người thức nhất không cần suy nghĩ gì, đáp ngay:
- Chúng tôi đang trộn hồ, đặt các viên gạch và xây tường.Chẳng có gì lạ cả.
Người khách đến hỏi người thợ thứ hai, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trả lời:
- Tôi đang làm công việc mà một ngày có thể kiếm được 5 bảng anh.
Người thợ thứ ba đang làm việc hăng say đến nỗi không để ý đến sự có mặt của người khách lạ.Người khách tới gần hỏi:
- Xin lỗi, ông có thể cho tối biết ông đang làm gì?
Người thợ dừng tay và chậm rãi trả lời:
- Tôi đang cùng mọi người xây một bức tường của một nhà thờ lớn mà sau này tôi có thể dẫn con cháu của mình đến thăm và tự hào nói với chúng rằng cha ông chúng là người góp phần xây nên những bức tường của nhà thờ đó.
Cùng một công việc, cùng một sự kiện, ý nghĩa của nó trở nên cao đẹp hay bình thường là tuỳ thuộc vào cách nhìn của chúng ta."

Coach Dương Tường Nhi