WELLNESS, HEALTH COACHING & LIFE COACHING

WELLNESS, HEALTH COACHING & LIFE COACHING

WELLNESS, HEALTH COACHING & LIFE COACHING

WELLNESS, HEALTH COACHING & LIFE COACHING

WELLNESS, HEALTH COACHING & LIFE COACHING
Trang chủ / Blog / Sức khoẻ toàn diện

WELLNESS, HEALTH COACHING & LIFE COACHING

 

Bạn đang làm gì và ở đâu trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế Covid 19 ?

Option 1: KHÔNG LÀM GÌ HẾT

Bạn có nhiều thời gian xem phim, tivi, tin tức ...và đang chờ đợi các sự thay đổi không biết trước trong lo lắng & sợ hãi.

Option 2: SỐNG TRONG AN TOÀN

- Cắt giảm tất cả chi phí không cần thiết.
- Tiết kiệm nhất có thể

Option 3: CHIẾN ĐẤU VỚI KHỦNG HOẢNG

- Tăng cường đầu tư sức khoẻ
- Tăng cường phát triển kỹ năng mới
- Thay đổi, loại bỏ tất cả những điều mình hết chịu nổi ở bản thân.
- Phân tích ảnh hưởng của thị trường
- Tìm ra những tiêu chuẩn mới của xã hội
- Phát triển chiến lược mới và HÀNH ĐỘNG nhanh.

Mọi thứ sẽ quay trở lại với những trật tự mới, nhiều điều mới sẽ trở thành bình thường.

Hãy đầu tư sức khoẻ, loại bỏ sợ hãi, ổn định tâm lý, phát triển bản thân để sẵn sàng chiến đấu với khủng hoảng kinh tế.


Coach Dương Tường Nhi