Từ thiện là gì?

Từ thiện là gì?

Từ thiện là gì?

Từ thiện là gì?

Từ thiện là gì?
Trang chủ / Blog / Thay đổi nhận thức

Từ thiện là gì?

Từ thiện là tình thương yêu, lòng nhân hậu, là bản tính tốt đẹp tự nhiên của con người. Từ thiện là ý muốn chia sẻ, trao tặng những điều mình có cho người khác như kiến thức, trải nghiệm, tình cảm, vật chất.

Lòng từ thiện CHÂN THẬT là sự mong muốn mang lại lợi ích cho người khác mà không cần báo đáp.

Nói lời tử tế, lời yêu thương với những người đang đau khổ là từ thiện.

Tha thứ, buông bỏ với những ai làm bạn tổn thương là từ thiện.

Cầu nguyện cho người khác được hạnh phúc là từ thiện.

Chia sẻ cho người nghèo, người bệnh, người tàn tật, người bất hạnh là từ thiện.

Trao tặng cho trẻ mồi côi, người già yếu, những người không nơi nương tựa là từ thiện.

Mong muốn xuất hiện trên báo chí hay trang bìa thể hiện những hành động từ thiện thì không phải là từ thiện.

Mong muốn mọi người nghĩ mình có lòng bác ái không phải là từ thiện.

Quảng cáo tên tuổi của mình không phải là từ thiện.

Muốn làm từ thiện để sau này được hạnh phúc trên thiên đàng thì không phải là từ thiện.

Khi từ thiện, chia sẻ chúng ta sẽ có niềm vui và sự bình an. Ta sẽ thấy mình kết nối với mọi người. Chia sẻ giúp trái tim ta rộng mở, tấm lòng ta rộng lượng, và đó chính là tình yêu thương vô điều kiện.

Coach Dương Tường Nhi