TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
Trang chủ / Blog / Doanh nghiệp Hạnh Phúc

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

"Sếp ơi em bị đau bụng, bị kẹt xe, xe hư, bị sốt phải đi khám bệnh, nhà em có việc bận...nên xin phép nghỉ ngày hôm nay."

Khi những lý do này xuất hiện thường xuyên thì đó chính là lý do của sự lười biếng.

Là nhân viên thì có thể xin nghỉ bất cứ khi nào mình muốn, cho dù công việc đang cần, đang gấp hay có cuộc họp quan trọng.

Nhưng là sếp thì không thể, vì không biết xin phép ai. Sếp chỉ dám lơ là công việc khi gối mỏi, chân mòn, mắt mở không ra nhưng tay vẫn ráng ôm laptop, cầm điện thoại ở nhà làm việc.

Sự khác biệt này chính là THÁI ĐỘ, là TINH THẦN TRÁCH NHIỆM.

Doanh nghiệp Hạnh Phúc bao gồm những con người ý thức, trách nhiệm, xem mình là một nhà lãnh đạo không chức danh, sẵn sàng cống hiến hết mình vì mục tiêu chung của công ty.

Khi có ý thức, có trách nhiệm, vì mục tiêu chung thì sẽ không ai có thời gian ngồi lê đôi mách, tạo ra drama nhỏ đến drama lớn gây chia rẽ nội bộ.

Doanh nghiệp Hạnh Phúc không chỉ bắt nguồn từ Ban Giám Đốc, từ các Manager mà phải từ sự ý thức, hiểu biết của tất cả mọi thành viên.


Coach Dương Tường Nhi