Tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc

Tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc

Tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc

Tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc

Tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc
Trang chủ / Blog / Doanh nghiệp Hạnh Phúc

Tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc

Dường như mọi người đều hướng về gia đình, các mối quan hệ để tìm kiếm hạnh phúc nhưng không chú ý lắm đến hạnh phúc nơi môi trường làm việc.

Thời gian dành cho công việc ít nhất 8h một ngày, nhiều hơn thời gian dành cho gia đình vào buổi tối.

Buổi chiều mọi người mang "vấn đề" từ công sở về nhà.
Sáng hôm sau lại mang "vấn đề" từ nhà đến công sở.

Việc nhà, việc xã hội có thể tách bạch nhưng trạng thái cảm xúc thì không thể.

Nếu ở môi trường làm việc không đủ hạnh phúc thì khó có thể bình yên ở gia đình và ngược lại.

Tạo ra một môi trường làm việc HẠNH PHÚC là chính văn hoá của một doanh nghiệp thật sự quan tâm đến nhân viên.

Coach Dương Tường Nhi