Sức khoẻ hoàn hảo

Sức khoẻ hoàn hảo

Sức khoẻ hoàn hảo

Sức khoẻ hoàn hảo

Sức khoẻ hoàn hảo
Trang chủ / Blog / Sức khoẻ toàn diện

Sức khoẻ hoàn hảo

Người có SỨC KHOẺ HOÀN HẢO là người khoẻ mạnh, cân bằng về thể chất, tinh thần, cảm xúc, mối quan hệ xã hội & tâm linh.

- SỨC KHOẺ THỂ CHẤT: Các cơ quan của cơ thể hoạt động hài hoà, không bệnh tật.

- SỨC KHOẺ XÃ HỘI: Là khả năng thiết lập & duy trì các mối quan hệ.

- SỨC KHOẺ CẢM XÚC: là người có khả năng nhận ra cảm xúc của mình, có khả năng ứng phó với stress, giận dữ, có sự cân bằng khi thành công hay thất bại, đau khổ hay vui sướng, tự do thoát khỏi ràng buộc, si mê; có tình yêu thương đối với tất cả sinh vật sống, không có ác cảm hoặc cảm xúc tiêu cực với bất cứ ai.

- SỨC KHOẺ TINH THẦN/ TRÍ TUỆ: Là người có thể phân định đúng sai, có khả năng suy nghĩ rõ ràng & đưa ra quyết định, có khả năng kiểm soát tình huống một cách có ý thức, bình tĩnh, mạnh mẽ trong mọi trường hợp.

- SỨC KHOẺ TÂM LINH: Là người biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình; chỉnh sửa các điểm yếu; biết được ý nghĩa cuộc sống & có mục đích sống, hiểu được các quy luật của cuộc sống để có thái độ & các qui tắc sống đúng đắn.