NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN TỐT

NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN TỐT

NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN TỐT

NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN TỐT

NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN TỐT
Trang chủ / Blog / Thay đổi nhận thức

NUÔI DƯỠNG THÓI QUEN TỐT

Khi nuôi dưỡng thói quen SUY NGHĨ TÍCH CỰC là bạn đang loại bỏ thói quen lo lắng, sợ hãi.

Khi nuôi dưỡng thói quen TRUNG THỰC thì bạn không còn thói quen nói lời giả dối.

Khi nuôi dưỡng thói quen chịu TRÁCH NHIỆM thì bạn sẽ mất thói quen tìm lý do để biện hộ.

Khi nuôi dưỡng thói quen KỶ LUẬT, bạn sẽ thấy mình mất thói quen lệ thuộc hay bị trói buộc và bất cứ điều gì.

Khi nuôi dưỡng thói quen sống ở HIỆN TẠI, bạn sẽ sống trọn vẹn mỗi ngày vì không còn thói quen tìm về quá khứ hay mơ tưởng tương lai.

Khi nuôi dưỡng LỐI SỐNG đúng đắn, những thói quen sống sai trái sẽ tự động lìa xa bạn.

Khi nuôi dưỡng thói quen CHẤP NHẬN, BUÔNG BỎ, ĐỒNG CẢM, THA THỨ, YÊU THƯƠNG, bạn sẽ không còn thói quen phán xét, chỉ trích người khác.

Khi nuôi dưỡng 7 thói quen trên, bạn không thể quay đầu vì HẠNH PHÚC là thói quen của bạn.

Coach Dương Tường Nhi