MỤC ĐÍCH SỐNG

MỤC ĐÍCH SỐNG

MỤC ĐÍCH SỐNG

MỤC ĐÍCH SỐNG

MỤC ĐÍCH SỐNG
Trang chủ / Blog / Đất nước Hạnh phúc - Happy Country

MỤC ĐÍCH SỐNG


Chúng ta sống trên đời để làm gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tôi là ai?
Cho đến khi nào bạn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này, để hiểu mình là ai là hạnh phúc đang đi tìm bạn.
Khi hiểu rõ bản thân mình, chúng ta mới hiểu được người khác. Khi yêu thương bản thân, chúng ta mới yêu thương người chung quanh. Khi yêu thương mọi người, chúng ta mới có một cuộc sống đúng nghĩa
Chúng ta không sinh ra, lớn lên, học tập, tranh giành , tích luỹ, hưởng thụ, bệnh đau rồi chết đi. Cuộc đời không vô lý như vậy!
Đất nước chắc chắn sẽ hạnh phúc khi mọi người đều ý thức tất cả những việc làm của bạn thân và sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Coach Dương Tường Nhi