LÀM NGƯỜI

LÀM NGƯỜI

LÀM NGƯỜI

LÀM NGƯỜI

LÀM NGƯỜI
Trang chủ / Blog / Đất nước Hạnh phúc - Happy Country

LÀM NGƯỜI

 

Làm người dễ nhưng cũng thật khó!

Khi được sinh ra ai cũng mặc nhiên là CON NGƯỜI nhưng để trở thành NGƯỜI thì phải học tập, rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu.

NGƯỜI là biết YÊU THƯƠNG. Khi biết yêu thương sẽ không có hận thù, giết hại, gây đau khổ cho nhau.

NGƯỜI sẽ luôn muốn tạo dựng HOÀ BÌNH, không gây chiến, và tạo ra chiến tranh vì chiến tranh sẽ gây thương vong, cướp đi nhiều sinh mạng.

NGƯỜI sẽ luôn THẤU HIỂU vì thấu hiểu sẽ giúp tha thứ, bao dung, giúp con người đến gần nhau hơn.

NGƯỜI sẽ không chủ động lấy bất cứ thứ gì của người khác, ngược lại chỉ muốn CHO ĐI, muốn chia sẻ, giúp đỡ cho người khác cùng phát triển.

NGƯỜI sẽ không nghĩ đến cái tôi, của tôi mà tất cả là chúng ta, là nhân loại.

NGƯỜI sẽ biết GÌN GIỮ và bảo vệ môi trường mình đang sống để giúp cho các thế hệ tương lai có cuộc sống tốt đẹp.

NGƯỜI sẽ luôn biết HÀNH ĐỘNG vì lợi ích của mọi người.

NGƯỜI sẽ hoàn toàn có TRÁCH NHIỆM với thế giới mình đang sống.

Coach Dương Tường Nhi