Khi bạn là người hạnh phúc

Khi bạn là người hạnh phúc

Khi bạn là người hạnh phúc

Khi bạn là người hạnh phúc

Khi bạn là người hạnh phúc
Trang chủ / Blog / Người Hạnh Phúc

Khi bạn là người hạnh phúc

Khi người khác đối xử khắt khe với bạn, đó là do họ không hạnh phúc. Hãy thông cảm cho họ.
Khi người khác giận dữ với bạn, đó là do họ không hạnh phúc. Hãy yêu thương họ.
Khi người khác luôn làm bạn tổn thương, đó là do họ không hạnh phúc. Hãy thấu hiểu cho họ.
Khi người khác hành hạ, làm cho bạn đau khổ, đó là do họ không hạnh phúc. Hãy buông bỏ và trắc ẩn với họ.
Khi người khác phản bội bạn, đó là do họ không hạnh phúc. Hãy tha thứ cho họ.
Khi người khác giận dữ, làm bạn tổn thương, đau khổ, phản bội , hãy BIẾT ƠN họ vì bạn đã học được rất nhiều BÀI HỌC CỦA CUỘC ĐỜI, vì con người chỉ có thể trưởng thành khi trải nghiệm khổ đau.
Bạn càng học, bạn càng là người mạnh mẽ. Bởi vì bạn có thể thông cảm, thấu hiểu, buông bỏ, chấp nhận, tha thứ, yêu thương, nên bạn HẠNH PHÚC, bạn an nhiên, tự tại.
YÊU THƯƠNG & HẠNH PHÚC là điều vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Hãy lan toả tình yêu thương và hạnh phúc của bạn đến cho mọi người để giận dữ, xung đột, chiến tranh và những điều xấu xa trên trái đất này không còn nữa.


Coach Dương Tường Nhi