HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ NỀN GIÁO DỤC

HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ NỀN GIÁO DỤC

HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ NỀN GIÁO DỤC

HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ NỀN GIÁO DỤC

HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ NỀN GIÁO DỤC
Trang chủ / Blog / Đất nước Hạnh phúc - Happy Country

HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU TỪ NỀN GIÁO DỤC


“Cách bạn LÀM MỘT VIỆC là cách bạn LÀM MỌI VIỆC.”
“Những điều DỄ làm thì cũng DỄ không làm.”
Nhưng... mọi người cũng muốn tránh những điều KHÓ vì làm điều DỄ thoải mái hơn.
DÙ VIỆC KHÓ HAY DỄ, cũng có rất nhiều người không muốn làm.
Cho nên Xã Hội mới có những người không thích làm gì hoặc chỉ muốn làm ít, hưởng nhiều, đó là những người lười biếng, tham nhũng, quan liêu, ăn chơi, nghiện ngập.
Và họ rất giỏi trong việc tạo ra lý do, biện hộ cho những hành động của mình.Đôi khi, tận sâu trong lương tâm, họ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, họ thấy có mâu thuẫn, họ trăn trở, họ chập chờn giữa bóng tối và ánh sáng, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hành động sai trái của mình vì họ không đủ sức mạnh NỘI LỰC để thay đổi.
Giáo dục là công việc quan trọng nhất trong việc phát triển con người. Nếu Giáo Dục từ cấp tiểu học đã bắt đầu đào tạo những con người có NỘI LỰC mạnh mẽ, có LƯƠNG TÂM, có TRÁCH NHIỆM đối với nơi mình sống thì ai cũng HẠNH PHÚC.
Trong vũ trụ này có rất nhiều tinh tuý, một trong những tinh tuý tuyệt vời nhất là CON NGƯỜI. Mỗi người là một món quà mà vũ trụ ban cho thế giới. Mọi người hãy tận dụng năng lực tốt nhất, đẹp nhất bên trong mình để làm đẹp thế giới và đóng góp chung cho sự phồn vinh của xã hội.

Coach Dương Tường Nhi