Giải quyết bất bình đẳng xã hội để giảm các vấn đề sức khỏe tinh thần

Giải quyết bất bình đẳng xã hội để giảm các vấn đề sức khỏe tinh thần

Giải quyết bất bình đẳng xã hội để giảm các vấn đề sức khỏe tinh thần

Giải quyết bất bình đẳng xã hội để giảm các vấn đề sức khỏe tinh thần

Giải quyết bất bình đẳng xã hội để giảm các vấn đề sức khỏe tinh thần
Trang chủ / Blog / Sức khoẻ toàn diện

Giải quyết bất bình đẳng xã hội để giảm các vấn đề sức khỏe tinh thần

Tất cả chúng ta đều có sức khỏe tinh thần và tất cả chúng ta đều có thể gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần, bất kể địa vị. Nhưng những nguy cơ về sức khỏe tinh thần không được phân bổ đồng đều.

Khả năng phát sinh vấn đề sức khỏe tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơ chế sinh học của mỗi cá nhân, hoàn cảnh sinh ra, lớn lên, sinh sống và tuổi tác của từng người.

Những người phải đối mặt với những bất lợi trong cuộc sống nhiều hơn cũng phải đối mặt với những rủi ro đối với sức khỏe tinh thần của họ nhiều hơn người khác.

Sự phân bổ không đồng đều các nguy cơ  đối với sức khỏe tinh thần được gọi là sự bất bình đẳng về sức khỏe tinh thần.

Báo cáo này mô tả mức độ bất bình đẳng góp phần như thế nào vào sức khỏe tinh thần ở mức thấpmtại  Anh hiện nay. Báo cáo giải thích cách mà những tình huống cụ thể tạo nên những rủi ro với các cá nhân như thế nào và thảo luận về các cộng đồng đang đối mặt với nguy cơ này.

Báo cáo dùng trường hợp có thể để chứng minh rõ ràng về lý do tại sao giải quyết bất bình đẳng có thể giúp giảm tỷ lệ mắc các vấn đề sức khỏe tinh thần và đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về hành động liên ngành đối với sức khỏe tinh thần. Báo cáo kết thức bằng việc đề xuất các hành động  để giải quyết bất bình đẳng về sức khỏe tâm thần.

Trong nhiều thế kỷ, sức khỏe tinh thần kém đã bị bỏ qua, hiểu lầm, bị kỳ thị và bị đối xử không đúng cách trong một thời gian dài. Phần lớn điều này hiện đang thay đổi, mặc dù sự hiểu lầm và sự kỳ thị vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Là một xã hội, chúng ta có một số cách để ngăn chặn mức độ của các vấn đề sức khỏe tinh thần và thiệt hại của chúng đối với sức khỏe cá nhân, và sức khỏe tập thể được nhận rađầy đủ và đáp ứng toàn diện. Giảm các vấn đề sức khỏe tinh thần và ảnh hưởng của chúng cần phải có nỗ lực khẩn cấp và tận tâm nhất từ nền y tế công cộng của thế hệ chúng ta.

Như bài viết này sẽ chỉ ra, giải quyết các bất bình đẳng xã hội, kinh tế, văn hóa và môi trường sẽ đưa chúng ta đi trên một chặng đường dài để đạt được mục tiêu này.

                                                                                                                                                                                               Theo internet