Chữ "NHẪN"

Chữ "NHẪN"

Chữ "NHẪN"

Chữ "NHẪN"

Chữ "NHẪN"
Trang chủ / Blog / Thay đổi nhận thức

Chữ "NHẪN"

Sống trong cuộc đời

Càng nhẫn nhịn, người khác càng lấn tới, càng thiếu trân trọng.

nhưng

Càng nhẫn nhịn, ta thấy mình càng trở nên hiểu biết, bao dung
Càng nhẫn nhịn, ta càng tăng thêm sức mạnh & ý chí vững vàng.
Càng nhẫn nhịn, trái tim ta càng bình an, tâm hồn ta càng tĩnh tại.
Càng nhẫn nhịn, ta càng giảm Bản ngã của mình để hòa hợp với Chân ngã.

Khi bài học về sự nhẫn nhịn đã đủ đầy, những người làm ta đau khổ, những người không trân trọng sẽ tự động ra đi vì năng lượng của ta hoàn toàn khác họ.

Khi tâm hồn ta trong sáng, ta sẽ thu hút những điều, những con người tốt đẹp về kế bên mình.

Học được chữ NHẪN cũng là cách làm cho mình BÌNH AN, HẠNH PHÚC. Ta cần trân trọng, BIẾT ƠN những người giúp ta cơ hội thay đổi nhận thức, được trải nghiệm, thích nghi sự thay đổi giúp bản thân mình tốt đẹp hơn.


Coach Dương Tường Nhi