3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC
Trang chủ / Blog / Đất nước Hạnh phúc - Happy Country

3 CHUẨN MỰC CHO MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC

Một đất nước Hạnh Phúc khi tất mọi người đều sống theo những qui tắc sau:
1.Các mối quan hệ được thiết lập trên nền tảng ĐẠO ĐỨC.
2.Có LỐI SỐNG đúng đắn
3.Tất cả mọi người có chung một MỤC ĐÍCH SỐNG: sống là để phục vụ.
Ba chuẩn mực này sẽ mang đến cho mọi người một cuộc sống bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.

Coach Dương Tường Nhi