Lifestyle Cosulting

Lifestyle Cosulting

Lifestyle Cosulting

Lifestyle Cosulting

Lifestyle Cosulting
Trang chủ / Dịch vụ / Dịch vụ cá nhân

Lifestyle Cosulting

Dịch vụ khai vấn - Coaching

Bạn thường không biết mình có những năng lực tiềm ẩn. Bạn cũng không tin mình có thể đưa ra giải pháp cho tất cả các vấn đề. Dịch vu Khai vấn / Coaching sẽ giúp bạn biết được "Tôi là ai" và xác định được các mục tiêu trong Bánh xe cuộc đời, loại bỏ các giới hạn của bản thân, từ đó có thể lập kế hoạch và thực hiện cam kết để đưa cuộc sống vươn đến tầm cao mới.

Vai trò của Coach (người huấn luyện) là khuyến khích, hỗ trợ khách hàng tự suy nghĩ, ra quyết định, lập kế hoạch cho tương lai và tạo ra những thay đổi cho cuộc sống. Coach sẽ đưa ra những câu hỏi giúp định hình lại cách tư duy. Những câu hỏi chất lượng sẽ tạo ra cuộc sống chất lượng. Những câu hỏi sẽ giúp giật sập những rào cản trong các mối quan hệ gia đình, mối quan hệ trong kinh doanh, những lo lắng, nỗi sợ, ý thức phát triển bản thân. Những câu hỏi sẽ mang đến những tác động vượt xa trí tưởng tưởng đạt đến những tầm cao mà tự thân không nghĩ đến. Sự thay đổi và tiến hoá sẽ đến từ những câu hỏi mới.

Lợi ích mang lại từ Coaching:

- Xác định "Tôi là ai". Tài năng, đam mê, lẽ sống của tôi là gì.

- Loại bỏ các giới hạn của bản thân.

- Xác định những mong muốn, mục tiêu thực sự để vươn tới mà không bị giới hạn hay tác động từ những điều tiêu cực trong cuộc sống.

- Phá vỡ những niềm tin, thói quen đang cột chặt chúng ta.

- Học cách ngừng sống trong những ký ức tiêu cực từ quá khứ hoặc lo lắng về tương lai để có thể sống với hạnh phúc hiện tại.

- Học cách phát triển sức mạnh bên trong, quản lý cảm xúc bản thân để đón nhận thế giới xung quanh tốt đẹp hơn.

- Thúc đẩy bạn nhận thấy tiềm năng của mình để tiến lên và nắm lấy những mục tiêu lớn hơn.