Phục hồi các bệnh mãn tính không dùng thuốc

Phục hồi các bệnh mãn tính không dùng thuốc

Phục hồi các bệnh mãn tính không dùng thuốc

Phục hồi các bệnh mãn tính không dùng thuốc

Phục hồi các bệnh mãn tính không dùng thuốc
Trang chủ / Dịch vụ / Dịch vụ cá nhân

Phục hồi các bệnh mãn tính không dùng thuốc

Đánh thức hệ thống phục hồi tự nhiên dành cho người bệnh mãn tính

Bao gồm đánh giá sức khoẻ dựa trên thể tạng, điều chỉnh thay đổi lối sống, phát triển sức khoẻ tâm linh, hướng dẫn tập luyện, coaching, tư vấn & giảm hoặc không uống thuốc.

Kết quả: Không uống tăng thêm thuốc, thay đổi thuốc khác mạnh hơn, không phát sinh bệnh mới do tác dụng phụ của thuốc, có thể không cần tiếp tục uống thuốc và phục hồi sức khoẻ hoàn toàn.